Production Control System

Kiểm soát sản xuất, hệ thống giám sát

Chúng tôi có thể thiết kế và phát triển hệ thống quản lý sản xuất, giám sát, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống an ninh của nhà máy, văn phòng và trung tâm thương mại…

Chi phí lao đông ở Việt Nam ngày càng tăng, theo thống kê Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng như Trung Quốc hiện nay giá nhân công rất đắt đỏ. Vì lí do đó, thay vì sản xuất thủ công, chúng ta cần đổi mới công nghệ, tiến tới tự động hóa – công nghiệp hóa nhằm tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất lao động. Vietnam Klec chúng tôi thiết kế hệ thống trên máy tính, kiểm soát hệ thống bằng SCADA, máy tính bảng…với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như: PLC (Mitsubitshi, Omron, Keyence), VB, C++, C#, JAVA, XML...Hãy cùng Việt Nam Klec phát triển công nghệ, xây dựng nền kinh tế Việt Nam ngày càng vững mạnh.