Tin tức mới

Tọa đàm giao lưu giữa doanh nghiệp và sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2023

Tham gia tọa đàm giao lưu doanh nghiệp và sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội (tháng 5, năm 2023)

Có hơn 1000 sinh viên đã tham gia, không khí rất vui vẻ và sôi nổi. 

Chương trình : giới thiệu về công ty KLEC, tiếp nhận câu hỏi từ các bạn sinh viên và trả lời.

Các ứng viên đăng ký phỏng vấn bằng QR code. Phía công ty sẽ xem xét hồ sơ và tổ chức phỏng vấn.

 

fbchanoi

fbchanoi

fbchanoi

fbchanoi

fbchanoi