Tin tức mới

Dư án đã hoàn thành【Thiết kế, thi công hệ thống cảnh báo nồng độ khí EOG】

 Thiết kế, thi công đấu nối hệ cảnh báo khí EOG (dây nguồn, dây tín hiệu khoảng 1000m)

( hệ thống gồm: 5 cảm biến và 3 bộ hiển thị nồng độ, 4 đèn báo xoay, các tủ cảnh báo)

201803_110846

201803_110846

201803_110846

201803_110846