Tin tức mới

Dư án đã hoàn thành【Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thông cảnh báo rò khí】

Thiết kế, thi công tủ, đấu nối dây cho hệ thống cảnh báo rò khí EOG.

  Nồng độ khí, nơi cảnh báo rò khí EOG được hiển thị trên màn hình.

  Thi công đi dây điên hơn 4000m đến các cảm biến và đèn báo xoay

  (hệ thống bao gồm: 32 cảm biến cảnh báo khí EOG, 12 đèn báo xoay, 4 bộ hiển thị nồng độ khí

   và các tủ cảnh báo đặt ở xa tủ điều khiển)

 

Terumo 023

 Terumo 022