Tin tức mới

Tham gia hội chợ việc làm SEKISHO JOB FAIR 2023

Tham gia hội chợ việc làm SEKISHO JOB FAIR 2023

Sự kiện được tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 24 công ty Nhật Bản và 2 công ty Việt Nam đã tham gia hoạt động tuyển dụng. Đã có hơn 1.500 sinh viên có mặt tại địa điểm tổ chức hội chợ.

Đáp ứng mong muốn từ công ty mẹ KLEC Nhật Bản và KLEC Việt Nam, chúng tôi đã phỏng vấn 43 sinh viên, trong đó có 9 người đã vượt qua cuộc phỏng vấn. Chúng tôi sẽ tổ chức phỏng vấn cuối cùng để tuyển ứng viên phù hợp với nguyện vọng của công ty.

 

Job fair

Job fair

Job fair

Job fair

Job fair