Tin tức mới

【Thông tin sản phẩm】Màn hình Andon / Cải thiện chức năng biểu đồ Gantt

 

Thông tin sản phẩm-Hệ thống giám sát KLECS

 

<Màn hình Andon / Cải thiện chức năng biểu đồ Gantt>

 
 
 
 
 
 Phần mềm trực quan hóa hệ thống giám sát KLECSANDON1ANDON2 GANTT1 GANTT2

 

  • Hiển thị Andon, tổng số lần, tổng thời gian, tốc độ hoạt động, báo cáo hàng ngày, kết quả báo cáo hàng tháng

     

  • ■ Có thể thấy tín hiệu tổng hợp của đèn tháp báo hiệu hoạt động hệ thống
  • Có thể thấy tín hiệu trạng thái của máy, hệ thống
  • ■ An tầm với phần mềm theo dõi Scada của Nhật Bản
  • ■ Dễ dàng giao tiếp với với bộ I/O remote không dây
    • Tích hợp thành một gói hệ thống với giá rẻ bất ngờ!