Tin tức mới

Chuyển văn phòng trụ sở chính

Chuyển văn phòng từ ô số 7, tầng 12 lên ô số 1, tầng 15 của tòa nhà.

Địa chỉ văn phòng chính thay đổi mới:

Hanoi Office:

Plot 1, 15F, Han Viet Tower, 203 Minh Khai Str.,

Minh Khai Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi

TEL +84-24-7305-9800 / FAX +84-24-7305-9801