Tin tức mới

Dư án đã hoàn thành【thiết kế, thi công hệ thống cảnh báo nồng độ khí C2H2/H2】

Thiết kế thi công đấu nối hệ cảnh báo khí C2H2/H2 ở phòng chứa bình khí, và phòng cung cấp khí

( hệ thống gồm: 4 cảm biến và 1 bộ hiển thị nồng độ)

201803_110846

201803_110846