Tin tức mới

Dư án đã hoàn thành【Cải tạo xe AGV】

Do không liên lạc được công ty đã chế tạo xe AGV bằng bo mạch, nên không thay đổi được chương trình chạy cho AGV. Khách hàng mong muốn cải tạo từ bo mạch sang PLC để tiện thay đổi phần mềm hoạt động của AGV.

 

201803_110846