Tin tức mới

Dư án đã hoàn thành【Thay thế PLC, màn hình cảm ứng cho máy công cụ củ】

Các máy công cụ củ để hoạt động lâu dài, các bộ phận điều khiển chính như PLC, màn hình cảm ứng có các tụ điện, điện trở, rơ le đến thời hạn phải thay thế. Theo yêu cầu của khách hàng đã tiến hành thay thế thiết bị như bên dưới:

      PLC Mitsubishi chuyển từ dòng MELSEC-A/AnS sang dòng MELSEC-Q (6 máy)

      PLC Omron chuyển từ dòng SYSMAC-C200H/CQM1 sang dòng PLC Mitsubishi MELSEC-Q (3 máy)

      Màn hình cảm ứng Omron chuyển từ dòng NT20S sang dòng Mitsubishi GT25 (1 máy)

 

201803_110846

201803_110846

201803_110846