Tin tức mới

VNKLEC đã trình bày tại Hội nghị trao đổi IT lần thứ 132 tại Hà Nội.

Tại cuộc họp trao đổi ý kiến IT lần thứ 132 tại Hà Nội
VNKLEC đã có một bài giảng có tiêu đề là "Thực hành và các trường hợp sử dụng tốt nhất trong ngành sản xuất và công nghiệp 4.0"
VNKLEC đã tích cực tham gia phát triển IoT, IIoT, Industry 4.0 tại Việt Nam.
IoT không thể được thực hiện bởi một công ty, bạn sẽ không xây dựng một hệ sinh thái IoT với nhau?

DSC 3556

DSC 3555

DSC 3553

 

Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi ý kiến có giá trị sau đó.
Xin Cảm ơn.