Tin tức mới

Tham gia hội chợ giao thương ngành chế tạo Hồ Chí Minh 2019 lần thứ 1

 Tham gia hội chợ giao thương ngành chế tạo Hồ Chí Minh 2019

Nhằm mục đích mở rộng quan hệ giao lưu và tạo cơ hội tìm hiểu hợp tác dòng sản phẩm và dịch vụ của công ty và đối tác, chúng tôi tham gia hội chợ triển lãm giao thương ngành nghề.

  

fbchanoi

fbchanoi

fbchanoi

fbchanoi