Tin tức mới

Kepware Authorized Reseller

 

Kepware® Gold Authorized Reseller in Vietnam

 

 

 

 

Đăng ký trên trang web Kepware hiện đã hoàn tất!

 

 

Chúng tôi đã tiến hành các hoạt động bán hàng tập trung vào nền tảng kết nối công nghiệp KEPServerEX với tư cách là đại lý bán hàng được ủy quyền, nhưng tại sao nó không được liệt kê là đại lý bán hàng được ủy quyền tại Việt Nam trên trang web Kepware? Chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi như thế này từ khách hàng.
Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng việc đăng ký trên trang chủ Kepware Vietnam KLEC là đại lý ủy quyền bán hàng đã được hoàn thành.

 

https://www.kepware.com/en-us/partners/authorized-resellers/

 

Gold AR in VN