Tin tức mới

Dư án đã hoàn thành【Chế tạo, lắp đặt hệ thống quản lý sản xuất Andon 】

Chức năng của hệ thống Andon:

    Sử dụng PLC và màng hình để thu thập, cài đặt cho hệ thống giám sát, quản lý sản suất bằng thời gian thực. Các số liệu sản xuất được hiển thị trên màng hình lớn để kiểm tra, so sánh với mục tiêu đã cài đặt.

    Sử dụng nút nhấn không dây để cảnh báo cấp vật tư hoặc khi có lỗi từng khu vực. Tín hiệu cảnh báo sẽ được tiếp nhận qua bộ thu không dây và sẽ phát cảnh báo bằng đèn báo xoay. 

201803_110846

201803_110846