Tin tức mới

Dư án đã hoàn thành【Chế tạo thiết kế, lắp đặt hệ thống cảnh báo rò khí LPG&C2H2】

 Hệ thống bao gồm:

・ Tủ cảnh báo + bộ hiển thị nồng độ khí

・ 6 cảm biến LPG, 2 cảm biến C2H2

・ 7 đèn báo xoay

 

 

201803_110846

201803_110846