Tin tức mới

Dư án đã hoàn thành【Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thông cảnh báo rò khí EOG】

Thiết kế, thi công tủ, đấu nối dây cho hệ thống cảnh báo rò khí EOG.

  Nồng độ khí, nơi cảnh báo và báo mức khí EOG trong bể được hiển thị trên màn hình cảm ứng.

  Ngoài ra, giá trị cảnh báo cũng có thể thay đổi trên màn hình.

  (hệ thống bao gồm: 9 cảm biến cảnh báo khí EOG, 1 bộ hiển thị nồng độ,

   2 đèn báo xoay và các tủ cảnh báo đặt ở xa tủ điều khiển, tủ đóng ngắt bơm)

201803_110846

201803_110846