Tin tức mới

Dự án đã hoàn thành【Cấp máy làm lạnh, tủ điều khiển, đấu nối cho hệ thống Chiller】

Hệ thống bao gồm:

 ・ 1 tủ điều khiển

・ 2 máy làm lạnh

・ 1 bể chứa nước lạnh 1000 lít

・ 1 bơm đẩy nước

・ 1 bơm xả

  

201803_110846

201803_110846

201803_110846