Tin tức mới

Dư án đã hoàn thành【Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thông cảnh báo rò khí】

   Thiết kế, thi công tủ, đấu nối dây cho hệ thống cảnh báo rò khí EOG.

Nồng độ khí, nơi cảnh báo rò khí EOG được hiển thị trên màn hình cảm ứng.

Ngoài ra, giá trị cảnh báo cũng có thể thay đổi trên màn hình.

        Tủ cảnh báo từ xa tầm 300m được kết nối không dây qua bộ thu phát không dây.

        (hệ thống bao gồm: 5 cảm biến cảnh báo khí EOG, 7 đèn báo xoay và các tủ cảnh báo đặt ở xa tủ điều khiển)

201803_110846

201803_110846