Tin tức mới

Dư án đã hoàn thành【Thi công đấu nối dây cho cảm biến khí, công tắc áp lực, cảnh báo nhiệt độ】

Hoàn thành thi công đấu nối dây cho cảm biến khí, công tắc áp lực, cảnh báo nhiệt độ.

201803_110846

201803_110846

201803_110846