Tin tức mới

Dư án đã hoàn thành【Thiết kế, chế tạo, lắp đặt tủ điện; thi công điện xử lý nước cho hệ thống mạ kẽm 】

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt tủ điện; thi công điện xử lý nước cho hệ thống mạ kẽm

 Cấu tạo hệ thống

Kích thước tủ điều khiển:H20501000D350

PLCdòng FXxuất nhập 128 điểm

Màn hình cảm ứngMitsubishi GOT 12"

Các bộ hiển thị độ pHMáy ghi lại độ pH (loại bút mực)

Đi dây cho hệ thông: khoảng 1500m 

201803_110846

201803_110846

201803_110846